شرکت تهویه گلدیران پارس

محصولات › تهویه صنعتی › مولتی وی 4 

مولتی وی 4

 مولتی وی ۴  (Multi V VI  system VRF)
این دستگاه یونیت خارجی و قسمت اصلی دستگاه مولتی وی ۴ می باشد که شامل کمپرسور، کندانسور، قسمتهای کنترلی و... می باشد.