شرکت تهویه گلدیران پارس

محصولات › تهویه صنعتی › اسپلیت دیواری چند پنله 

اسپلیت دیواری چند پنله

 اسپلیت دیواری چند پنله (Multi Split)

سرد و گرم، با قابلیت استفاده از برق تک فاز قابلیت نصب ۲ تا ۴ پنل داخلی به یک دستگاه خارجی موجود در ظرفیت های ۹۰۰۰ الی ۲۴۰۰۰ در یونیت های داخلی موجود در ظرفیت های ۲۱۰۰۰ الی ۴۸۰۰۰ در یونیت های خارجی

بازگشت به تهویه صنعتی