شرکت تهویه گلدیران پارس

محصولات › تهویه صنعتی › اسپلیت سقفی 

اسپلیت سقفی

 اسپلیت سقفی (Ceiling Cassette)
سقفی (کاستی) * سرد و گرم * متراژ بالای لوله کشی * فیلتر پلاسما و فیلتر قابل شستشو * مجهز به کنترل از راه دور (Optional) * دارای پمپ تخلیه آب با هد ۷۰۰ میلیمتری * پرتاب باد چهار جهته (در مدلهای ۹۰۰۰ به بالا) * دارای ۵ سال ضمانت کمپرسور

 • ظرفیت سرمایشی: 9000 بی تی یو در ساعت
 • ظرفیت گرمایشی: 9000 بی تی یو در ساعت
 • جریان کارکرد در حالت سرمایشی: 8.5 آمپر
 • جریان کارکرد در حالت گرمایشی: 8 آمپر
 • نوع برق مصرفی: تک فاز

 • ظرفیت سرمایشی: 28000 بی تی یو در ساعت
 • ظرفیت گرمایشی: 28000 بی تی یو در ساعت
 • جریان کارکرد در حالت سرمایشی: 15آمپر
 • جریان کارکرد در حالت گرمایشی: 14 آمپر
 • نوع برق مصرفی: تک فاز

 • ظرفیت سرمایشی: 54000 بی تی یو در ساعت
 • ظرفیت گرمایشی: 54000 بی تی یو در ساعت
 • جریان کارکرد در حالت سرمایشی:18 آمپر
 • جریان کارکرد در حالت گرمایشی: 17 آمپر
 • نوع برق مصرفی: سه فاز

 • ظرفیت سرمایشی: 18000 بی تی یو در ساعت
 • ظرفیت گرمایشی: 18900 بی تی یو در ساعت
 • جریان کارکرد در حالت سرمایشی: 12 آمپر
 • جریان کارکرد در حالت گرمایشی: 11 آمپر
 • نوع برق مصرفی: تک فاز

 • ظرفیت سرمایشی: 23885 بی تی یو در ساعت
 • ظرفیت گرمایشی: 23885 بی تی یو در ساعت
 • جریان کارکرد در حالت سرمایشی: 14 آمپر
 • جریان کارکرد در حالت گرمایشی: 13 آمپر
 • نوع برق مصرفی: تک فاز

 • ظرفیت سرمایشی: 36000 بی تی یو در ساعت
 • ظرفیت گرمایشی: 36000 بی تی یو در ساعت
 • جریان کارکرد در حالت سرمایشی: 16 آمپر
 • جریان کارکرد در حالت گرمایشی: 15 آمپر
 • نوع برق مصرفی: تک فاز

 • ظرفیت سرمایشی: 48000 بی تی یو در ساعت
 • ظرفیت گرمایشی: 4800 بی تی یو در ساعت
 • جریان کارکرد در حالت سرمایشی: 17 آمپر
 • جریان کارکرد در حالت گرمایشی: 16 آمپر
 • نوع برق مصرفی: سه فاز