شرکت تهویه گلدیران پارس

محصولات › تهویه صنعتی 

تهویه صنعتی

سری محصولات صنعتی عمدتا در ساختمانهای در حال ساخت استفاده شده و از فناوریهای بروزتر و قابلیتهای بیشتری نسبت به محصولات خانگی بهره می برند تلفن بخش پروژه ها: ۲۲۲۲۲۲۸۵ -۰۲۱ فاکس بخش پروژه ها: ۲۲۲۲۳۴۵۱ -۰۲۱

انواع تهویه صنعتی