شرکت تهویه گلدیران پارس

محصولات › تهویه صنعتی › اسپلیت کانالی سقفی اینورتر 

اسپلیت کانالی سقفی اینورتر

 اسپلیت کانالی سقفی اینورتر(Inverter concealed duct)

این دستگاه به علت استفاده از تکنولوژی اینورتر مزیت هایی نسبت به مدل مشابه یا قدیمی دارد و در موارد مصرف این دستگاه اکثراً در مکانهایی است که سرمایش و گرمایش در قالب یک سیستم تهویه مطبوع ایده آل مورد نیاز است . همینطور با توجه به اینکه در سقف کاذب نصب می شود، جاگیر نبوده و دارای یک دستگاه یکپارچه است که می تواند در فضا های مختلف تهویه مطبوع را انجام دهد.
از نظر تکنولوژی این دستگاه در رده محصولات جدید قرار می گیرد که از نوین ترین فناوری های روز دنیا می باشد که کاربران به راحتی می توانند از آن استفاده کنند.

تهویه صنعتی › اسپلیت کانالی سقفی اینورتر

 •  60% صرفه جویی در مصرف برق 
 •  استفاده از گاز مبرد R410Aو سازگار با محیط زیست

 •  60% صرفه جویی در مصرف برق 
 •  استفاده از گاز مبرد R410Aو سازگار با محیط زیست

 •  60% صرفه جویی در مصرف برق 
 •  استفاده از گاز مبرد R410Aو سازگار با محیط زیست

 •  60% صرفه جویی در مصرف برق 
 •  استفاده از گاز مبرد R410Aو سازگار با محیط زیست

 •  60% صرفه جویی در مصرف برق 
 •  استفاده از گاز مبرد R410Aو سازگار با محیط زیست

 •  60% صرفه جویی در مصرف برق 
 •  استفاده از گاز مبرد R410Aو سازگار با محیط زیست

 •  60% صرفه جویی در مصرف برق 
 •  استفاده از گاز مبرد R410Aو سازگار با محیط زیست

 •  60% صرفه جویی در مصرف برق 
 •  استفاده از گاز مبرد R410Aو سازگار با محیط زیست

کد محصول: UU48W

 •  60% صرفه جویی در مصرف برق 
 •  استفاده از گاز مبرد R410Aو سازگار با محیط زیست

 •  60% صرفه جویی در مصرف برق 
 •  استفاده از گاز مبرد R410Aو سازگار با محیط زیست

 •  60% صرفه جویی در مصرف برق 
 •  استفاده از گاز مبرد R410Aو سازگار با محیط زیست
بازگشت به تهویه صنعتی